Hoe maken we het watersysteem
van polder Nijbroek toekomstbestendig?

Zwaardere regenbuien en langere periodes van droogte vragen om aanpassing van ons waterbeheer en de inrichting van onze gronden. In de historische polder Nijbroek gaan het waterschap en de gemeente graag samen met Nijbroekers op zoek naar passende plekken voor waterberging, het vasthouden van water en slimmer peilbeheer, van polderslootje tot gemaal. 

Een unieke combinatie van gebouwen

Het gemaal aan de Bandijk moet aangepakt worden. Waar het waterschap eerst dacht aan sloop en nieuwbouw, is nu gekozen voor renovatie. Lees hier meer over de bijzondere waarde van de plek.

'Nieuwe' oevers voor de weteringen?

Het waterschap wil aan de slag met natuurvriendelijke oevers. Kunnen we een 'Nijbroekse' oever ontwerpen waar ook ruimte is voor waterberging; op de plekken waar de weteringen vroeger ook meer geslingerd hebben? Lees hier meer over onderzoek naar de weteringen.

Leren van het Boerdambosje

Het Boerdambosje is één van de oudste bosjes in de IJsselvallei. Het laat ons zien hoe bosjes vroeger gebruikt worden én welke waarde ze voor de toekomst kunnen hebben. Lees meer over de rondleiding die enkele Nijbroekers onlangs kregen onder leiding van ecoloog Bert Maes.

 

Waarom aan de slag met water?

Wateroverlast, verdroging en de slechte staat van het gemaal aan de Bandijk zijn aanleiding om aan de slag te gaan met het watersysteem. Christian Huising van het waterschap vertelt meer.

Welke oplossingsrichtingen verkennen we?

Waterschap en gemeente verkennen samen met Nijbroekers en Terwoldenaren welke oplossingen mogelijk zijn voor gemaal en polder. We kijken hierbij naar meer dan alleen water. Lees hier over oplossingsrichtingen en koppelkansen.

Hoe werkt het Nijbroekse watersysteem?

Lees hier over de werking van het Nijbroekse watersysteem, van polderslootje tot gemaal

Huidig peilbeheer en onderhoud

In de polder wordt het waterpeil gestuurd, het waterschap beheert het waterpeil. Lees hier over het huidige beleid.

Hoe polder Nijbroek polder Nijbroek is geworden

Rond de vraag hoe we het landschap kunnen inzetten voor het veranderende klimaat, duiken we dieper de geschiedenis van Nijbroek in. Wat kunnen we leren van de ontginners? En wat vertelt het landschap van vóór de ontginning ons? Lees meer.

Filter

Watersysteem
Cultuurhistorie
Landschap
Lokale verhalen
Oplossingsrichtingen

Klik op de kaart voor meer informatie over de polder en het gemaal. Gedurende het project komt hier steeds meer informatie bij. 
Door op de items in het filter te klikken kan je bepaalde elementen uitlichten.

Samen werken aan een toekomstbestendig watersysteem

Nijbroek betekent letterlijk ‘nieuw drassig land’. Driehonderd jaar vóór de Beemster werd Nijbroek ontgonnen om de moerassige bodem leefbaar en bewerkbaar te maken. De middeleeuwse polder, met haar kenmerkende sloten, weteringen, bruggen en stuwen, is tot op de dag van vandaag goed bewaard gebleven. Deze historische structuur biedt ook nu oplossingen voor een leefbare toekomst voor dit waardevolle landelijke gebied.

Want het veranderende klimaat vraagt om aanpassing van ons waterbeheer en de inrichting van onze gronden. Zwaardere regenbuien zorgen voor wateroverlast; langere periodes van droogte juist voor watertekort. Dit maakt peilbeheer enkel gericht op snelle afwatering onhoudbaar in de toekomst. Er is een nieuw samenspel nodig in het watersysteem, van polderslootje tot gemaal.

Op zoek naar lokaal maatwerk voor polder en gemaal

Polder Nijbroek wordt de komende tijd klimaatbestendiger gemaakt. Samen met Nijbroekers en andere lokale partijen werken waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Voorst aan plekken voor waterberging, het vasthouden van water en slimmer peilbeheer. Dit wordt gedaan in samenhang met het renoveren en verbeteren van het gemaal aan de Bandijk, de verbinding tussen polder en IJssel.

De kwaliteiten van het historische landschap en de waarden van de lokale gemeenschap zijn hierbij het uitgangspunt. Zo dragen de oplossingen niet alleen bij aan klimaatadaptatie, maar is er ook meerwaarde voor landschap, biodiversiteit, verblijfskwaliteit in en rondom de polder en het gemaal. Gemeente, waterschap en Nijbroekers geven samen nieuwe betekenis aan Nijbroek als ‘nieuw drassig land’.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bij inschrijven ga je akkoord dat we je gegevens verwerken volgens ons privacystatement met als doel jou de nieuwsbrief te kunnen sturen.