Polder Nijbroek was vroeger een zelfstandige waterstaat. Water van omliggende gebieden moest óm de polder heen. Met de uitbreiding van het watersysteem is dit veranderd, maar autonomie zit nog steeds in het DNA van Nijbroek. Door drie stuwen net buiten de polder aan te passen zodat er daar meer waterberging mogelijk is, hoeft dit water bij piekbelasting niet door Nijbroek afgevoerd te worden. Deze aanpassingen versterken het oorspronkelijke fucntioneren van de polder, waarbij de polder ‘haar eigen broek ophield’.
Het gaat om de stuw van de molen in de Nijbroekse Wetering, Stuw De Vecht in de Grote Wetering en stuw Van de Breem in de Terwoldse Wetering.