Stuwen
rondom de polder​

Polder Nijbroek was vroeger een zelfstandige waterstaat. Water van omliggende gebieden moest óm de polder heen. Met de uitbreiding van het watersysteem is dit veranderd, maar autonomie zit nog steeds in het DNA van Nijbroek. 

Door drie stuwen net buiten de polder aan te passen zodat er daar meer waterberging mogelijk is, hoeft dit water bij piekbelasting niet door Nijbroek afgevoerd te worden. Deze aanpassingen versterken het oorspronkelijke fucntioneren van de polder, waarbij de polder ‘haar eigen broek ophield’.

In natte perioden voert gemaal Terwolde het overtollig water van het zuidelijk deel van de Noordelijke IJsselvallei af. Dat water stroomt onder vrij verval naar het noorden en wordt via het Toevoerkanaal naar het gemaal geleid. Bij heel hevige neerslag kan het gemaal niet al het water verwerken en stijgt het peil in het Toevoerkanaal. Drie stuwen worden daarom opgetrokken om te zorgen dat het water niet verder naar het noorden stroomt. Het gaat om de stuw van de molen in de Nijbroekse Wetering, Stuw De Vecht in de Grote Wetering en stuw Van de Breem in de Terwoldse Wetering. 

Naast het aanpassen van bestaande stuwen, voegt het waterschap de komende tijd ook stuwtjes toe op de hogere gronden tussen Nijbroek en IJssel. Bij droogte is het namelijk belangrijk zoveel mogelijk water in de grond te krijgen. Een manier om dat te doen is het opstuwen van water in de sloten. Het water wordt dan minder snel afgevoerd en doordat het peil in de watergang hoger wordt, komen ook de grondwaterstanden omhoog. Deze voorraad grondwater zorgt ervoor dat er in de droge perioden meer water beschikbaar is. Er vindt ‘nalevering’ plaats en de afvoer in de watergangen kan langer op een natuurlijk manier gebeuren. Het waterschap verkent op welke plekken deze stuwtjes het beste geplaatst kunnen worden.

Daarnaast kunnen grondeigenaren ook zélf maatregelen nemen om water bij droogte langer vast te houden. Door het plaatsen van stuwtjes in de vorm van een schot, een baal stro of ander eenvoudig materiaal, kan water opgestuwd worden in perceelsloten.

Ook het laten staan van begroeiing heeft een stuwende werking. Deze ‘groene stuwtjes’ zijn tegelijkertijd goed voor de biodiversiteit in en aan het water. Zeker voor waterdieren die afhankelijk zijn van begroeide slootjes, zoals de Grote modderkruiper, is dit belangrijk. Voor het ecologisch beheren van sloten is een vergoeding mogelijk. Lees erover in de handleiding.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

(circa vier nieuwsbrieven per jaar)

Bij inschrijven ga je akkoord met de verwerking van je gegevens volgens ons privacystatement.