Transformatie
van gemaal Terwolde

Het gemaal aan de Bandijk, het Baron van der Feltz-gemaal, is een van de schakels tussen het watersysteem van polder Nijbroek en de IJssel. Het gemaal bestaat uit verschillende gebouwen. Er is het elektrisch gemaal, uit 1951, dat nog steeds in functie is.

Het is een goed bewaard gebleven voorbeeld van de Delftse school-bouwstijl. De pomp van het elektrisch gemaal is aan onderhoud toe en moet bovendien uitgebreid worden om voldoende capaciteit te houden in de toekomst. Hier is het waterschap mee aan de slag. Naast de revisie van de pompinstallatie wordt ook het gebouw gerestaureerd.

Naast het elektrisch gemaal staat een voormalig stoomgemaal. Dit stoomgemaal werd in 1918 in gebruik genomen en is een van de weinig resterende 20e-eeuwse gemalen uit de eindperiode van bemaling met stoomkracht. Het is bijzonder dat beide gebouwen bewaard zijn gebleven; het is een plek waar de recentere geschiedenis van ons waterbeheer zichtbaar is.

Ook het stoomgemaal wordt gerestaureerd. Het gebouw heeft geen functie meer in het watersysteem. De afgelopen jaren was het tijdelijk in gebruik als woning. Nu verkennen we welke nieuwe functie deze plek zou kunnen krijgen. Een watermuseum? Een plek waar je een kop koffie kunt drinken? Een winkel met streekproducten? We onderzoeken op welke manier het voormalig stoomgemaal mét het erf rondom de gemaalgebouwen een plek met toegevoegde waarde voor de omgeving kan worden.

Wil je hier over meedenken? Sluit aan bij de ontwerpateliers of stuur ons een bericht!