Bruggetjes
in de polder​

Naast de aanpak van de fysieke waterwerken, is ook peilbeheer cruciaal voor een andere manier van omgaan met water. Met stuwen, sluizen en gemalen regelt het waterschap het waterpeil in sloten, weteringen en andere watergangen.

Bruggetjes of gemetselde duikers zijn onlosmakelijk verbonden met de historische waterstructuur van polder Nijbroek. Ze markeren entrees, overgangen en structuren in het (water)landschap. In de loop der tijd zijn veel bruggetjes vervangen door betonnen duikers. En gemetselde exemplaren zijn soms in slechte staat. Verschillende Nijbroekers hebben aangegeven hier graag wat aan te doen. In dit project worden daarom enkele (beeldbepalende) gemetselde duikers opgeknapt. 

Wie polder Nijbroek binnenkomt, steekt vrijwel altijd eerst het water van een wetering of sloot over. Veel kruisingen, toegangen en overgangen zijn gemarkeerd door karakteristieke stenen bruggen en duikers. Nijbroekers hebben aandacht gevraagd voor deze kleine monumentjes in het landschap. Ze zijn de moeite waard om te behouden en op te knappen.

Het Gelders Genootschap heeft de (waarde van de) bruggen en duikers daarom onder de loep genomen. Zo kregen we een beter beeld van hoe oud de bruggen en duikers zijn, hoe ze er precies uitzien en in welke bouwkundige staat ze zijn. Op basis van deze informatie zijn 3 duikers gekozen om op te knappen. De duikers bij Middendijk 87, tegenover Middendijk 63 en bij Middendijk 60 zijn nu in beeld om gerestaureerd te worden.

Heb je ook een brug of duiker die toe is aan onderhoud? Of ben je van plan een nieuwe duiker of brug te maken? We denken graag mee over de mogelijkheden! 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

(circa vier nieuwsbrieven per jaar)

Bij inschrijven ga je akkoord met de verwerking van je gegevens volgens ons privacystatement.