Klimaatmantels
langs de wetering​

De weteringen zijn de hoofdwatergangen van polder Nijbroek. Het waterschap heeft als doel een deel van deze oevers in te richten als natuurvriendelijke oevers. We verkennen verder of deze oevers zo te ontwerpen zijn dat er ook ruimte is voor waterberging. Zo kan wateroverlast bij hevige regenval voorkomen worden.

Het aanleggen van deze Nijbroekse ‘klimaatmantels’ biedt naast ruimte voor waterberging ook de mogelijkheid het van oorsprong meer slingerende karakter van de weteringen te herstellen, de biodiversiteit langs het water te versterken en plekken te maken waar het goed toeven is. 

Het Gelders Genootschap deed onderzoek naar de geschiedenis van de weteringen, als inspiratie voor oplossingen nu. Het onderzoek laat zien op welke plekken de wetering vroeger meer slingerde. Dit zijn interessante plekken om mee aan de slag te gaan. Ook toont het onderzoek welke landschapselementen passend zijn bij de historische polder. Op oude kaarten zijn hakhoutbosjes en twijggaarden te vinden. Bosjes, twijggaarden en kruidenrijke graslanden zouden aansluitend aan de natuurvriendelijke oevers aangelegd kunnen worden, als waterbuffer en versterking van natuur.

Voor de eerste klimaatmantel met natuurvriendelijke oevers en eventuele bosjes of twijgaarden richt het project zich op de Nijbroekse wetering, op het stuk tussen Benedenste Kruisweg en Monnikenweg. Door dit stuk opnieuw in te richten, kunnen bestaande stukken natuurvriendelijke oever met elkaar verbonden worden.

We verkennen met Nijbroekse grondeigenaren langs de Nijbroekse wetering waar en hoe deze klimaatmantels het beste vorm kunnen krijgen. Heb je grond en wil je de mogelijkheden verkennen? Neem contact met ons op.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

(circa vier nieuwsbrieven per jaar)

Bij inschrijven ga je akkoord met de verwerking van je gegevens volgens ons privacystatement.