Naast de aanpak van de fysieke waterwerken, is ook peilbeheer cruciaal voor een andere manier van omgaan met water. Met stuwen, sluizen en gemalen regelt het waterschap het waterpeil in sloten, weteringen en andere watergangen. 

Jarenlang was de beleidsnorm: water zo snel mogelijk de polder uit pompen. Dit kan echter een stuk slimmer. In dit project onderzoeken we in samenwerking met boeren en andere grondeigenaren hoe het peilbeheer beter kan inspelen op verwachte weersomstandigheden.

Wil je meedenken over slimmer peilbeheer in polder Nijbroek? Neem contact met ons op!