Bosjes voor het vasthouden van water

Historische kaarten laten zien dat het Nijbroekse polderlandschap een meer gevarieerde invulling van het slagenlandschap had. Er was meer diversiteit in gewassen en ander functioneel groen, zoals boomgaarden en hakhoutbosjes.

Deze hakhoutbosjes werden geplant op de van nature nattere gronden. Een structuur van greppels (‘rabatten’) tussen de bomen was nuttig voor de aanplant van verschillende boomsoorten die een nattere of drogere ondergrond nodig hadden. Nu kunnen deze bosjes bijdragen aan het vasthouden van water bij droogte. Zo worden hakhoutbosjes klimaatbosjes.

In dit project wordt het Boerdambosje langs de Vaassenseweg onderzocht. Dit is een van de weinige bewaard gebleven hakhoutbosjes met oorspronkelijke boom- en struiksoorten in de regio. Het onderzoek naar dit bosje biedt inspiratie voor nieuwe bosjes. We verkennen welke mogelijkheden er in polder Nijbroek zijn om nieuwe bosjes aan te leggen. Heb je ideeën hiervoor? Neem contact met ons op.