Inloopavond werkzaamheden gemaal Terwolde op 6 februari 2024

Nieuw waterbeheer met landschappelijke kwaliteit, beleving cultuurhistorie en verbeterde biodiversiteit.

Daaraan werken Waterschap Vallei en Veluwe  samen met de Gemeente Voorst in de polder Nijbroek. Tijdens de inloopbijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden op dinsdagavond 6 februari zijn de plannen voor de renovatie van gemaal Terwolde toegelicht. Ruim 70 mensen bezochten de bijeenkomst.

Geschiedenis
Gemaal Terwolde stamt uit 1916. Het stoomgemaal was in 1918 klaar. In 1951 nam het elektrische gemaal de functie van het stoomgemaal over. Tussen 2024 en 2026 schrijven waterschap en gemeente opnieuw geschiedenis. Dat gebeurt door, onder de vlag van de ‘Erfgoed Deal gemaal Terwolde en polder Nijbroek’, het gemalencomplex te restaureren, het elektrische gemaal uit te breiden en het waterbeheer in de polder Nijbroek klaar te maken voor de toekomst. Met aandacht voor de rijke historie.

Waarom nodig?
Ons klimaat verandert. We ervaren steeds vaker wateroverlast en periodes van droogte. Het waterbeheer in Nederland is van oudsher vooral gericht op het zo snel mogelijk afvoeren van water. Zware regenval en droogte veroorzaken in toenemende mate ook in de polder Nijbroek schade aan flora en fauna. Gemeente Voorst en Waterschap Vallei en Veluwe namen daarom het initiatief voor een polder die klaar is voor de toekomst. Beide overheden werken samen met belanghebbenden aan meer waterberging in de polder en op de randen van de stuwwal, ook is een capaciteitsvergroting van het gemaal noodzakelijk. In februari 2024 start de uitvoering en de verwachting is dat het werk in april 2026 gereed is.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de Bandijk van mei 2024 tot april 2026 afgesloten voor al het verkeer. Voor meer informatie klik hier.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

(circa vier nieuwsbrieven per jaar)

Bij inschrijven ga je akkoord met de verwerking van je gegevens volgens ons privacystatement.

Ga naar de inhoud