In gesprek over polder Nijbroek: bijeenkomst 13 september 2021

In het dorpshuis van Nijbroek dachten Nijbroekers en Terwoldenaren met gemeente en waterschap op maandagavond 13 september na over het Nijbroekse watersysteem. Met kennis van de historie en logica van het landschap verzamelden we ideeën, aandachtspunten en kansrijke locaties om slimmer om te gaan met water in de polder.

De historie van het Nijbroekse watersysteem

Ron Kamperman deed onderzoek naar de geschiedenis van het Nijbroekse polderlandschap en deelde zijn ontdekkingen ter introductie op de avond. Hij vertelde over de ontginning van Nijbroek, maar ook over de tijd vóór dat het gebied tot polder werd gemaakt.

Nijbroek was de laagstgelegen en daarmee natste plek in de omgeving. Water van hogere gronden van de Veluwe stroomde in natuurlijke beekjes richting het drassige Nijbroek. Met de aanleg van slootjes en weteringen in de veertiende eeuw, veranderden de ontginners van Nijbroek het moeras in vruchtbare landbouwgronden. Het ruige landschap maakte plaats voor akkers en weilanden van 30, 60 en 90 meter breed.

Dit polderlandschap is het landschap dat tot de dag van vandaag goed bewaard is gebleven. Maar wie goed kijkt, ziet dat de oude beekdalen nog steeds terug te vinden zijn. Er slingeren lage plekken door het landschap, zo is te zien op hoogtekaarten. Op deze plekken was het soms nodig af te wijken van het vaste slotenpatroon. Een voorbeeld hiervan is de diagonale sloot tussen de Groote Wetering en de Nijbroekse Wetering, ter hoogte van de Vaassenseweg. De eeuwenoude natuurlijke waterloop schemert door het polderlandschap heen.  

Historie als inspiratie voor de toekomst

Het is van belang om te begrijpen hoe de ontginners het watersysteem van de polder voor ogen hadden én hoe het water voor de ontginning door het drassige land stroomde. Gezamenlijk biedt dit namelijk inzicht in de logica van het landschap. Het kennen van de logica van het Nijbroekse landschap, dat voornamelijk door water bepaald wordt, is essentieel om oplossingen voor uitdagingen van onze tijd te ontwikkelen.

Ideeën, wensen, aandachtspunten en kansrijke locaties

In de bijeenkomst verzamelden we in drie groepen ideeën en kansen voor oplossingen. Ook werden verschillende aandachtspunten meegegeven. In de gesprekken werd naar oplossingen voor wateropgaven gezocht, maar ook gedacht over kansrijke combinaties met cultuurhistorie, landschap, landbouw, biodiversiteit en recreatief gebruik. Een indruk van de opbrengst vind je hier.

In gesprek over ideeën, kansen en aandachtspunten voor het watersysteem van Nijbroek

Inbreng voor een samenhangend plan

Op 4 oktober volgt een bijeenkomst over het gemaal aan de Bandijk in Terwolde. Ook dan worden ideeën, kansen en aandachtpunten verzameld, deze keer voor de ontwikkeling van het voormalige stoomgemaal en het gemaalerf. Met de inbreng uit de bijeenkomsten wordt vervolgens een samenhangend plan voor het watersysteem van polder Nijbroek en het gemaal Terwolde gemaakt. Dit voorstel bespreken we in de vierde en laatste bijeenkomst.

Uitnodiging bijeenkomst 4 oktober – ideeën voor gemaal Terwolde

De bijeenkomst van 4 oktober (20.00 – 22.00 uur) vindt plaats in het gemaal aan de Bandijk. Je bent van harte welkom om mee te denken. Stuur een mailtje naar hanneke@deopenkaart.nl om je op te geven.  

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

(circa vier nieuwsbrieven per jaar)

Bij inschrijven ga je akkoord met de verwerking van je gegevens volgens ons privacystatement.

Ga naar de inhoud