Wie heeft hét idee voor de herbestemming van stoomgemaal Terwolde? (Aanmelden gesloten)

Uitdaging voor creatieve initiatiefnemers

Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Voorst werken samen aan het project ‘Uitbreiding en revisie Gemaal Terwolde’. In dit project krijgt het voormalige stoomgemaal met ketelhuis aan de Bandijk 23-25 in Terwolde een nieuwe bestemming. Afgelopen jaar werden samen met Terwoldenaren en andere betrokkenen de kansen en aandachtspunten voor deze nieuwe bestemming in beeld gebracht. Nu is het tijd om de plannen verder uit te werken. Het waterschap en de gemeente dagen geïnteresseerde initiatiefnemers uit om een plan van aanpak voor de herbestemming in te dienen en te presenteren.

Twee functies

Het gebouw aan de Bandijk 23-25 in Terwolde komt met het ketelhuis beschikbaar voor herbestemming. Oorspronkelijk was dit het stoomgemaal en in 1964 is het een dienstwoning geworden. Voor de nieuwe doelen zijn twee functies kansrijk. De eerste is de beleving van water, ontmoeten en leren in combinatie met bezoeken. De tweede betreft plezier en lokale productie met kleinschalige daghoreca en een informatiepunt.

Aanmelden voor 8 november 2022

In dit document vind je informatie over het project en de uitvraag. Belangstellenden kunnen zich voor 8 november 2022 aanmelden door een e-mail te sturen naar: gemaalterwolde@vallei-veluwe.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

(circa vier nieuwsbrieven per jaar)

Bij inschrijven ga je akkoord met de verwerking van je gegevens volgens ons privacystatement.

Ga naar de inhoud