Projectplan Waterwet Gemaal Terwolde ter inzage

Onlangs heeft het college van dijkgraaf en heemraden (dagelijks bestuur) van Waterschap Vallei en Veluwe het ontwerpbesluit vastgesteld voor het Projectplan Gemaal Terwolde. Een projectplan is een besluit van het waterschapsbestuur over het aanpassen van wateren, dijken of gemalen. Het waterschap maakt eerst een ontwerp voor het projectplan, daarop kunt u reageren. Daarna komt er een definitief projectplan.

Het projectplan hebben we opgesteld om de capaciteit van het gemaal te vergroten om beter met wateroverlast om te gaan. En bij droogte, met lage waterstanden in de IJssel, kan water straks beter worden ingelaten.

Het plan ligt van 31 augustus tot en met 13 oktober 2023 ter inzage en is digitaal beschikbaar via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2023-10638.html.

Voor meer informatie over de procedure en de mogelijkheid tot het bekijken van de papieren versie van het ontwerp projectplan verwijzen wij u naar https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2023-10638.html.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

(circa vier nieuwsbrieven per jaar)

Bij inschrijven ga je akkoord met de verwerking van je gegevens volgens ons privacystatement.

Ga naar de inhoud