Aftrap van het project: bijeenkomst 21 juni 2021

Hoe maken we het watersysteem van polder Nijbroek toekomstbestendig? Gemeente Voorst en Waterschap Vallei en Veluwe gaan samen met Nijbroekers aan de slag met een klimaatrobuuste toekomst voor polder Nijbroek. Op maandagavond 21 juni 2021 was de (digitale) aftrap van het project.

Een toekomstbestendig watersysteem

Aanleiding voor het project is het gemaal aan de Bandijk in Terwolde, dat bij toenemende regenval en langere periodes van droogte niet meer in staat voldoende water af te voeren of in te laten. Aanpak van het gemaal én het inzetten op water bergen en vasthouden in de achterliggende gebieden is noodzakelijk voor een leefbare toekomst in het gebied. Ook in polder Nijbroek.

Uitwisselen van kennis en ervaring

Nijbroekers en Terwoldenaren spraken maandagavond 21 juni met gemeente, waterschap en met elkaar over het huidige watersysteem en de uitdagingen voor de toekomst. Na een introductie van het project en een toelichting op het waarom van het project, verzamelden we lokale ervaring en kennis. Inwoners wisten te vertellen waar de sloten vaak droog staan, welke plekken kwetsbaar zijn voor wateroverlast en hoe de grondwaterstanden zich gedragen in de polder. Ook verkenden we in verschillende groepen welke ideeën en koppelkansen er zijn.

“Nijbroekers vertelden waar de sloten vaak droog staan, welke plekken kwetsbaar zijn voor wateroverlast en hoe de grondwaterstanden zich gedragen in de polder.”

Uitnodiging voor het vervolg: 13 september en 4 oktober

De bijeenkomst in september staat in het teken van het Nijbroekse polderlandschap. We zoeken dan met elkaar naar plekken voor waterberging en het vasthouden van water, passend bij (historische) logica van het landschap. De bijeenkomst op 4 oktober staat in het teken van het Baron van der Feltz-gemaal.

In verschillende groepen verzamelden we lokale kennis en ervaringen m.b.t. het watersysteem van Nijbroek.

Komende weken: verdiepend onderzoek

In onze zoektocht naar lokaal maatwerk, worden we ondersteund door verschillende experts die de polder of het gemaal onderzoeken en hun kennis inbrengen. Zo wordt er de komende weken historisch onderzoek gedaan naar de (loop van de) weteringen; worden gemetselde bruggetjes in Nijbroek geïnventariseerd; wordt verder gewerkt aan het ecologisch onderzoek naar het Boerdambosje en worden de gebouwen van het gemaal verder onder de loep genomen.

Terugkijken

De samenwerking tussen waterschap, gemeente, inwoners en andere lokale betrokkenen wordt begeleidt door ontwerpbureau Open Kaart. Hanneke Stenfert introduceerde het project. Haar presentatie is hieronder terug te kijken. Ook de presentatie van Christian Huising (waterschap Vallei en Veluwe) over de aanleiding voor het project is terug te kijken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

(circa vier nieuwsbrieven per jaar)

Bij inschrijven ga je akkoord met de verwerking van je gegevens volgens ons privacystatement.

Ga naar de inhoud