Aanpak
en planning

Initiatiefnemers gemeente Voorst en Waterschap Vallei en Veluwe werken samen met Nijbroekers en andere lokale gebiedspartijen aan het gemaal Terwolde en polder Nijbroek. Elke betrokkene brengt zijn of haar eigen kennis en ervaring in. Samen werken we de plannen voor het gemaal en de polder uit. Zo maken we lokaal maatwerk.

Vier ontwerpateliers

Dit doen we in vier bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten gaan gebiedspartijen, inwoners en experts met elkaar in gesprek onder begeleiding van ontwerpbureau Open Kaart. De ateliers zijn de plek waar lokale kennis en expertise op het gebied van erfgoed, water, landbouw, landschap en recreatie samengebracht worden. Aan de hand van de input uit de ateliers, worden de deelprojecten verder uitgewerkt.

Atelier 1 | 21 juni 20.00-22.00u | Verzamelen van kansen en ideeën

In dit eerste atelier maken we kennis met elkaar en met het project. We verzamelen kansen en ideeën voor de uitwerking van de deelprojecten in polder Nijbroek en het gemaal aan de Bandijk. Het atelier vindt online plaats, via Zoom.

Atelier 2 | 13 september 20.00-22.00u | Een klimaatrobuust polderlandschap

In deze bijeenkomst verdiepen we ons in polder Nijbroek. Hoe kunnen we water bergen en beter vasthouden? Hoe zou dat eruit kunnen zien? En welke meerwaarde heeft dit, naast klimaatadaptatie, voor Nijbroek?

Atelier 3 | 4 oktober 20.00-22.00u | Transformatie van het gemaal

Het derde ontwerpatelier staat in het teken van het gemaal aan de Bandijk in Terwolde. Hoe kan dit een mooie(re) plek worden voor bewoners en voorbijgangers? Welke bestemming zou het voormalig stoomgemaal kunnen krijgen?

Atelier 4 | Datum n.t.b. | Voorbereiding op de uitvoering

In dit vierde atelier brengen we alle deelprojecten weer bij elkaar om een stand van zaken te delen én vooruit te blikken naar het vervolg.

Ben je nieuwsgierig en/of denk je graag mee?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang de uitnodiging voor de ateliers.

Bij inschrijven ga je akkoord dat we je gegevens verwerken volgens ons privacystatement met als doel jou de nieuwsbrief te kunnen sturen.