Aanpak
en planning

Initiatiefnemers gemeente Voorst en Waterschap Vallei en Veluwe werken samen met Nijbroekers, Terwoldenaren en andere lokale gebiedspartijen aan het gemaal Terwolde en polder Nijbroek. Elke betrokkene brengt zijn of haar eigen kennis en ervaring in. Samen werken we de plannen voor het gemaal en de polder uit. Zo maken we lokaal maatwerk.

Vier ontwerpateliers

Dit doen we in vier bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten gaan gebiedspartijen, inwoners en experts met elkaar in gesprek onder begeleiding van ontwerpbureau Open Kaart. De ateliers zijn de plek waar lokale kennis en expertise op het gebied van erfgoed, water, landbouw, landschap en recreatie samengebracht worden. Aan de hand van de input uit de ateliers, worden de deelprojecten verder uitgewerkt.

De ateliers vinden plaats op 21 juni, 13 september en 4 oktober 2021. De bijeenkomst waarin de ambities en ideeën samen worden gebracht is op 28 maart 2022.

Atelier 1 | 21 juni 2021 20.00-22.00u | Verzamelen van kansen en ideeën

In dit eerste atelier maken we kennis met elkaar en met het project. We verzamelen kansen en ideeën voor de uitwerking van de deelprojecten in polder Nijbroek en het gemaal aan de Bandijk. Het atelier vindt online plaats, via Zoom.

Atelier 2 | 13 september 2021 20.00-22.00u | Een klimaatrobuust polderlandschap

In deze bijeenkomst verdiepen we ons in polder Nijbroek. Hoe kunnen we water bergen en beter vasthouden? Hoe zou dat eruit kunnen zien? En welke meerwaarde heeft dit, naast klimaatadaptatie, voor Nijbroek?

Atelier 3 | 4 oktober 2021 20.00-22.00u | Transformatie van het gemaal

Het derde ontwerpatelier staat in het teken van het gemaal aan de Bandijk in Terwolde. Hoe kan dit een mooie(re) plek worden voor bewoners en voorbijgangers? Welke bestemming zou het voormalig stoomgemaal kunnen krijgen?

Uitvraag stoomgemaal

De vier ateliers hebben geresulteerd in plannen en ambities voor polder Nijbroek en gemaal Terwolde. Waterschap en gemeente zijn nu op zoek naar creatieve initiatiefnemers met ideeën voor herbestemming van het voormalig stoomgemaal. 

Voor 8 november 2022 | Dien een plan van aanpak in voor een nieuwe bestemming voor het stoomgemaal

Het waterschap en de gemeente dagen geïnteresseerde initiatiefnemers uit om een plan van aanpak voor de herbestemming in te dienen en te presenteren. Belangstellenden kunnen zich voor 8 november 2022 aanmelden door een e-mail te sturen naar: gemaalterwolde@vallei-veluwe.nl.

Ben je nieuwsgierig en/of doe je graag mee?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bij inschrijven ga je akkoord dat we je gegevens verwerken volgens ons privacystatement met als doel jou de nieuwsbrief te kunnen sturen.